ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΦΟΡΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ, Σχολή Γονέων, Τι είναι τα ναρκωτικά; Τι είναι εθισμός; Τι είναι εξάρτηση; Πού μπορώ να απευθυνθώ; ΑΡΘΡΑ

Ταυτότητα του Κέντρου Πρόληψης

       ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

        

Τον Σεπτέμβριο του 1999 ιδρύθηκε μη κερδοσκοπική εταιρεία με στόχο την έναρξη λειτουργιών του Κέντρου Πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής της υγείας «ΑΡΙΑΔΝΗ».

         Συγχρηματοδοτείται κατά 50% από τον ΟΚΑΝΑ και την τοπική αυτοδιοίκηση.

       Διοικείται από 7μελές Δ.Σ. της ομότιτλης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας

       Στελεχώνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που έχει την επιστημονική συνεργασία και εποπτεία από τον ΟΚΑΝΑ. Η περιοχή του τριετούς προγράμματος  δράσης  είναι ο νομός Θεσπρωτίας

       Απευθύνεται σε όλες τις ομάδες της τοπικής κοινότητας με στόχο την πρόληψη κάθε μορφής εξάρτησης

       Σκοπός του Κέντρου Πρόληψης είναι η εφαρμογή προγραμμάτων πρωτοβάθμιας πρόληψης και η προαγωγή της υγείας

Οι δράσεις του αφορούν:

  • Έγκυρη και υπεύθυνη πληροφόρηση σχετική με συμπεριφορές εξάρτησης
  • Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης στην σχολική κοινότητα
  • Εκδηλώσεις συνεργασίας με φορείς της περιοχής που συσπειρώνουν τα μέλη της κοινότητας
  • Εναλλακτικές δράσεις πρόληψης
  • Συμβουλευτική στήριξη χρηστών και οικογένειας και παραπομπή σε θεραπευτικά προγράμματα

         Βασική αρχή του Κέντρου Πρόληψη είναι ότι η πρόληψη στηρίζεται στη συλλογική δράση και την ουσιαστική συνεργασία όλων των μελών και φορέων της τοπικής κοινότητας.