ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΦΟΡΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ, Σχολή Γονέων, Τι είναι τα ναρκωτικά; Τι είναι εθισμός; Τι είναι εξάρτηση; Πού μπορώ να απευθυνθώ; ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 2012

ΑΡΧΕΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ:2018,2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Απολογισμός δράσεων του Κέντρου Πρόληψης για το Έτος 2012

Απολογισμός δράσεων του Κέντρου Πρόληψης για τον μήνα Δεκέμβριο 2012

Στη διάρκεια του μήνα πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο Πρόληψης:

 1) 2 ομιλίες σε γονείς :

 • α) μαθητών της Α΄ τάξης του Α΄ Δημοτικού Ηγουμενίτσας με θέμα :  « Μεγαλώνοντας παιδιά – προκλήσεις και δυσκολίες» Σύνολο : 23 γονείς 
 • β) μαθητών της Δ΄ τάξης του Α΄ Δημοτικού Ηγουμενίτσας με θέμα : « Προεφηβεία -  μια πρόκληση για γονείς και τα παιδιά» Σύνολο : 17 γονείς

2) 3 βραχύχρονες δίωρες παρεμβάσεις σε μαθητές του Α΄ Λυκείου Ηγουμενίτσας στα ακόλουθα τμήματα :

 • α) Β΄2 με θέμα «Δυναμική ομάδας»
 • β) Β΄1 με θέμα «Επαγγελματικός προσανατολισμός»
 • γ) Α΄3 με θέμα «Διαδίκτυο και μορφές κοινωνικής δικτύωσης»

3)      Δ΄ Δημοτικό Ηγουμενίτσας «Πρόγραμμα Ψυχική Υγεία και Διαπροσωπικές σχέσεις»

 • 1η συνάντηση : «Ποιός είμαι;»
 • 2η συνάντηση : «Πώς με βλέπουν οι άλλοι; : Άνθρωποι που συναναστρέφομαι»
 • 3η συνάντηση : «Πώς βλέπω εγώ τους άλλους; Πώς αισθάνομαι όταν ...»
 • Σύνολο τμημάτων : 2 τμήματα της Α΄ τάξης του Δ΄ Δημοτικού Ηγουμενίτσας
 • Σύνολο μαθητών : 38
 • Διάρκεια παρεμβάσεων : Στο πλαίσιο του ωρολόγιου προγράμματος, δύο διδακτικές ώρες ανά τμήμα σε κάθε συνάντηση

4)      Πρόγραμμα συμβουλευτικής στο Α΄ Λύκειο Ηγουμενίτσας με τίτλο : «Ελάτε να μιλήσουμε»

 • Αποδέκτες συμβουλευτικής : 3 άτομα (2 εκπαιδευτικοί και 1 μαθητής)

5)      Συγγραφή άρθρου στον τοπικό τύπο


Απολογισμός δράσεων του Κέντρου Πρόληψης για τον μήνα Νοέμβριο 2012

Στη διάρκεια του μήνα πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο Πρόληψης:

 • Α΄ Δημοτικό Ηγουμενίτσας και Δημοτικό Γραικοχωρίου
 • «Πρόγραμμα Ψυχική Υγεία και Διαπροσωπικές Σχέσεις» με θεματολογία :
  4η συνάντηση «Πώς με βλέπουν οι άλλοι όταν συναντώ δυσκολίες;»
  5η συνάντηση «Πώς αισθάνομαι όταν …..»
  Σύνολο τμημάτων : 2 τμήματα της Α΄ τάξης του Α΄ Δημοτικού με σύνολο 52   μαθητών και 2 τμήματα της Β΄ τάξης του Δημοτικού Γραικοχωρίου με σύνολο 27 μαθητών
 • Δ΄ Δημοτικό Ηγουμενίτσας
 • «Πρόγραμμα Ψυχική Υγεία και Διαπροσωπικές Σχέσεις» με θεματολογία :
  1η συνάντηση «Ποιος είμαι;»  (έναρξη προγράμματος)
  Σύνολο τμημάτων : 1 τμήμα της Α2 τάξης του Δ΄ Δημοτικού με σύνολο 19 μαθητές
  Διάρκεια παρεμβάσεων : Στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος 2 διδακτικές ώρες ανά τμήμα σε κάθε συνάντηση
 • Βραχύχρονες παρεμβάσεις στο Α΄ Λύκειο Ηγουμενίτσας
 • Τμήμα Α1 «Η χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης»
  Τμήμα Α3 «Σεξουαλικότητα και διαφυλικές σχέσεις»
  Διάρκεια παρέμβασης : 2 ώρες σε κάθε τμήμα με θεματολογία που διαμορφώθηκε ύστερα από αίτημα των μαθητών
 • Πρόγραμμα συμβουλευτικής
 • Στο Α΄ Λύκειο Ηγουμενίτσας με τίτλο «Ελάτε να μιλήσουμε»
  Αποδέκτες συμβουλευτικής : 4 μαθητές
  2 εκπαιδευτικοί του συγκεκριμένου σχολείου
 • Ομιλία σε γονείς
 • Ομιλία σε γονείς μαθητών που φοιτούν στην Β΄ τάξη του Δημοτικού Γραικοχωρίου ύστερα από την ολοκλήρωση του προγράμματος «Ψυχική Υγεία και Διαπροσωπικές Σχέσεις»
  Θέμα ομιλίας : «Οι γονείς ως φορέας πρόληψης στα πλαίσια σχολικών παρεμβάσεων»
  Σύνολο γονέων : 27 γονείς
 • Συμμετοχή στην συνάντηση φορέων που έγινε ύστερα από πρόσκληση του δημάρχου Ηγουμενίτσας με θέμα «Προληπτική Ιατρική στα σχολεία»
 • Δράσεις που αφορούν τα ΜΜΕ
 • Άρθρο στον τοπικό τύπο για ομιλία σε γονείς


Απολογισμός δράσεων του Κέντρου Πρόληψης για τον μήνα Οκτώβριο 2012

     Στη διάρκεια του μήνα πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο Πρόληψης:

1. Α΄ Δημοτικό Ηγουμενίτσας και Δημοτικό Γραικοχωρίου

  «Πρόγραμμα Ψυχική Υγεία και Διαπροσωπικές σχέσεις» με θεματολογία :
  1η συνάντηση : «Ποιός είμαι»
  2η συνάντηση : «Πώς είμαι»
  3η συνάντηση : «Πώς με βλέπουν οι άλλοι – οικογένεια»
  Σύνολο τμημάτων : 2 τμήματα της Α΄ τάξης του Α΄ Δημοτικού
                                  σύνολο μαθητών : 52
                                  2 τμήματα της Β΄ τάξης του Δημοτικού Γραικοχωρίου
                                  σύνολο μαθητών : 27
  Διάρκεια παρεμβάσεων : Στο πλαίσιο του ωρολόγιου προγράμματος, δύο διδακτικές ώρες ανά τμήμα σε κάθε συνάντηση
  Συμβουλευτική σε 2 εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Γραικοχωρίου

 2. Ομιλία σε γονείς μαθητών που φοιτούν στην Β΄ τάξη του Α΄ Δημοτικού Ηγουμενίτσας με θέμα : «Αντιζηλία και συγκρούσεις ανάμεσα στα αδέρφια στο πλαίσιο της οικογένειας» (Σύνολο γονέων : 25)

3. Πρόγραμμα Συμβουλευτικής στο Α΄ Λύκειο Ηγουμενίτσας με τίτλο «Ελάτε να μιλήσουμε»

  Διάρκεια παρέμβασης : 2 ώρες κάθε Τρίτη στο σχολικό πλαίσιο
  Αποδέκτες συμβουλευτικής : 2 άτομα

  4. Δράσεις που αφορούν τα ΜΜΕ : 2 άρθρα στον τοπικό τύπο για α) Ομιλία και β) Προληπτικό πρόγραμμα


Ευχαριστήρια επιστολή

προς Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Πιτούλη Θωμά

και Δήμαρχο Ηγουμενίτσας κ. Κάτσινο Γεώργιο

       Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης «ΑΡΙΑΔΝΗ» ευχαριστεί θερμά τον Αντιπεριφερει-άρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Πιτούλη Θωμά για την οικονομική ενίσχυση με το ποσό των  5.000.- €   προκειμένου να επισκευαστεί ο χώρος στέγασης του Κέντρου Πρόληψης εντός του κτιρίου του πρώην Ε.Ι.Ν. Ηγουμενίτσας.

       Επίσης ευχαριστεί θερμά τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας κ. Κάτσινο Γεώργιο για την παραχώρηση του παραπάνω χώρου.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Δηλαβέρης Αναστάσιος


Απολογισμός δράσεων του Κέντρου Πρόληψης για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012

     Στη διάρκεια του μήνα πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο Πρόληψης:

 • Πρόλογος στην κινηματογραφική ταινία «Τσίου» το περιεχόμενο της οποίας έχει σχέσεις με χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, μετά από πρόσκληση από τον Δήμο Ηγουμενίτσας.
 • Ενημέρωση συλλόγου εκπαιδευτικών για προγράμματα και διερεύνηση αιτημάτων. Έναρξη προγράμματος Συμβουλευτικής «Ελάτε να μιλήσουμε » από 2/10/2012 (κάθε Τρίτη 11.30 – 12.30) στο Α΄ Λύκειο Ηγουμενίτσας.
 • Ενημέρωση συλλόγου εκπαιδευτικών. Διανομή ερωτηματολογίου για συλλογή αιτημάτων στα Α΄, Δ΄, Ε΄ Δημοτικά Σχολεία Ηγουμενίτσας.
 • Συγγραφή άρθρου στον τοπικό τύπο με θέμα: H ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
 • Συνεργασία με Α΄ και Δ΄ Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας για τον εορτασμό της Αγίας Αριάδνης.
 • Ομιλία στο Νηπιαγωγείο του Μαυρουδίου. 


ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ

     Την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012, ετελέσθει πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ηγουμενίτσης προς τιμή και μνήμη της Αγίας  και  ενδόξου μάρτυρος  Αριάδνης, η οποία είναι προστάτιδα του Κέντρου Πρόληψης «ΑΡΙΑΔΝΗ». Πλήθος μαθητών με τούς εκπαιδευτικούς τους κατέκλισαν τον Ιερό Ναό, συμμετείχαν με ευλάβεια στην Θεία Λειτουργία και Κοινώνησαν των Αχράντων Μυστηρίων.

       Αν ή συνώνυμη της βασιλοπούλα των αρχαίων μύθων, η Αριάδνη με τον μίτο της, έσωσε τον Θησέα από τον φοβερό μινώταυρο, η Αγία Μάρτυς του Χριστού Αριάδνη με το μαρτύριο της και την θυσία της οδηγεί κάθε ψυχή μέσα από τη δεισιδαιμονία και την ειδωλολατρία κάθε εποχής προς την πραγματική ελευθερία, που είναι ο Χριστός .


ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Π.

       Σε Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 20/8/2012 από τα μέλη της Αστικής Εταιρείας του Κέντρου Πρόληψης «ΑΡΙΑΔΝΗ» διεξήχθησαν αρχαιρεσίες για την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

       Πρόεδρος εξελέγη ο κος Δηλαβέρης Αναστάσιος.

       Αναλυτικά η σύνθεση του 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την συνεδρίασή του στις 27/8/2012, είναι η παρακάτω :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Δηλαβέρης Αναστάσιος : Πρόεδρος (εκπρόσωπος Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας)
 2. Μανδέλλας Σπυρίδων : Α΄Αντιπρόεδρος (εκπρόσωπος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας)
 3. Γούσιας Σπυρίδων : Β΄Αντιπρόεδρος (εκπρόσωπος Δήμου Σουλίου
 4. π. Ευστάθιος Καλταπανίδης : Γενικός Γραμματέας (εκπρόσωπος Ιεράς Μητροπόλεως Παραμυθίας)
 5. Καρυωτάκης Δαυίδ : Ταμίας (εκπρόσωπος ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας)
 6. Δήμα Ισμήνη : Μέλος-Διοικητικά Υπεύθυνος (εκπρόσωπος Δήμου Ηγουμενίτσας)
 7. Παπαγιάννη Άννα : Μέλος (εκπρόσωπος εργαζομένων του Κέντρου Πρόληψης)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Νικολαϊδου Ελένη (εκπρόσωπος Δήμου Φιλιατών)
 2. Γεωργίου Νέστορας (εκπρόσωπος Ερυθρού Σταυρού)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δηλαβέρης Αναστάσιος


Απολογισμός δράσεων του Κέντρου Πρόληψης για τον μήνα Ιούλιο 2012

       Στη διάρκεια του μήνα πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο Πρόληψης 5 συναντήσεις με την ομάδα μαθητών δημιουργικ ής απασχόλησης.

       Στην ομάδα συμμετείχαν μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Γ΄ Δημοτικού σχολείου Ηγουμενίτσας με τους οποίους υλοποι ήθηκαν δράσεις μέχρι και το τέλος της σχολικής χρονιάς.

       Οι μαθητές φιλοτέχνησαν δημιουργίες με πηλό.

       Πραγματοποιήθηκε συνεργασία με αρχαιολόγο του μουσείου προκειμένου να υλοποιηθεί δράση με την ομάδα μαθητών που συμμετείχε στις καλοκαιρινές δραστηριότητες, όμως λόγω τεχνικών δυσκολιών η δράση δεν υλοποιήθηκε. Θα προσπαθήσουμε να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο.

       Δόθηκε συμβουλευτική σε μια οικογένεια χρήστη σε δυο συνεδρίες.

       Τέλος  πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των δράσεων οι οποίες υλοποιήθηκαν στην διάρκειας της χρονιάς.

Παπαγιάννη Άννα, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης «ΑΡΙΑΔΝΗ»


Απολογισμός δράσεων του Κέντρου Πρόληψης για τον μήνα Ιούνιο 2012

       Στην διάρκεια του μήνα το Κέντρο Πρόληψης υλοποίησε προγράμματα σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, επίσης υλοποίησε εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών

       Συγκεκριμένα :

 • Πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις του σεμιναρίου για γονείς που είχε ξεκινήσει τον προηγούμενο μήνα και έτσι ολοκληρώθηκε και αυτός ο κύκλος σεμιναρίου.
 • Οι γονείς εξέφρασαν την επιθυμία για συνέχιση των σεμιναριακών κύκλων και την επόμενη σχολική χρονιά.
 • Υλοποιήθηκε παρέμβαση σε τρία δημοτικά σχολεία της Ηγουμενίτσας, στο Α΄, Γ΄ και Δ΄ Δημοτικό, σε μαθητές της ΣΤ΄ τάξης.
 • Στη διάρκεια του μήνα πραγματοποιήθηκε εποπτική συνάντηση με δασκάλες οι οποίες υλοποίησαν στην δι άρκεια της σχολικής χρονιάς προγράμματα πρωτοβάθμιας πρόληψης στους μαθητές τους.
 • Με αφορμή το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς το Κ.Π. συμμετείχε στις γιορτές που πραγματοποίησαν το 2ο Νηπιαγωγείο Ηγουμενίτσας και το Νηπιαγωγείο Γραικοχωρίου, σχολεία με τα οποία είχαμε συνεργαστεί. Καθώς επίσης και στην Ημερίδα της Α/βάθμιας εκπαίδευσης, όπου παρουσιάστηκαν τα παραπάνω προγράμματα.
 • Έγινε συνεργασία με το μουσείο Ηγουμενίτσας προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις και μελλοντικές συνεργασίες.
 • Στην διάρκεια του μήνα σε συνεργαστήκαμε με το Συμβουλευτικό Σταθμό του ΚΕΘΕΑ Ιωαννίνων, προκειμένου να διοργανωθεί κοινή εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών του Α΄ Δημοτικού σχολείου, όπου φιλοξενήθηκε η αναδρομική έκθεση αφίσας του ΚΕΘΕΑ με τίτλο: HAPPYREBIRTHDAY- 90 αφίσες 3 δεκαετίες απεξάρτηση. Την έκθεση που διήρκεσε 5 μέρες επισκέφθηκε το κοινό της πόλης, καθώς και ομάδες που δραστηριοποιούταν στους χώρους του Κέντρου Πρόληψης στην διάρκεια της χρονιάς. Τέλος κατά την διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκε το κλείσιμο δράσεων με ομάδες γονέων μαθητών και δασκάλων.

Παπαγιάννη Άννα, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης «ΑΡΙΑΔΝΗ»


ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ  (26 ΙΟΥΝΙΟΥ)

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Κ.Π. “ΑΡΙΑΔΝΗΣ” κ. ΤΙΝΑΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 

      

Στη δίνη της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα, η σημερινή ημέρα που έχει καθιερωθεί ως “ Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών” μας υπενθυμίζει ότι τα ναρκωτικά υπονομεύουν την ίδια τη ζωή, φυλακίζουν τα όνειρα και διακυβεύουν το μέλλον της κοινωνίας. Η ραγδαία αύξηση της φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων, δημιουργεί συνεχώς νέες στρατιές εξαθλιωμένων ανθρώπων που ζουν περιθωριοποιημένοι. Οι εκρηκτικές διαστάσεις του προβλήματος, μας ωθούν να κινητοποιηθούμε και να αναζητήσουμε αποτελεσματικές δράσεις, προκειμένου να απομακρύνουμε τους νέους από τον εφιάλτη των ναρκωτικών. Πολιτεία, φορείς, πολίτες οφείλουμε να συστρατευθούμε άμεσα και να πολεμήσουμε μέσα από την πρόληψη, την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, τη διαρκή επαγρύπνηση, καθώς επίσης και την παραδειγματική τιμωρία των εμπόρων και των διακινητών. Είναι επιτακτική ανάγκη, η πολιτεία να επιδείξει το κοινωνικό της πρόσωπο και να ενισχύσει το ρόλο και το έργο των Κέντρων Πρόληψης, που με τα έμπειρα στελέχη τους έχουν δημιουργήσει σε όλη τη χώρα έναν προμαχώνα και μια ασπίδα προστασίας για τους νέους.


Εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών

HAPPY REBIRTHDAY: Αναδρομική έκθεση αφίσας ΚΕΘΕΑ για τα ναρκωτικά και την απεξάρτηση στην Ηγουμενίτσα. 

 • Το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΥ του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων διοργάνωσε στην Ηγουμενίτσα αναδρομική έκθεση αφίσας του ΚΕΘΕΑ υπό τον τίτλο “Happy Rebirthday” με θέμα τα ναρκωτικά και την απεξάρτηση.
 • Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Τελετών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Eξαρτήσεων της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Θεσπρωτίας “ΑΡΙΑΔΝΗ”, από 25 έως 29 Ιουνίου 2012.
 • Στην έκθεση παρουσιάστηκαν ενενήντα αφίσες τριών δεκαετιών, από την εποχή που η ΙΘΑΚΗ, η πρώτη θεραπευτική κοινότητα, άνοιγε το δρόμο για την απεξάρτηση των χρηστών παράνομων ουσιών στην Ελλάδα, μέχρι τη σημερινή εποχή της εξάρτησης από το Διαδίκτυο. Οι αφίσες είναι φιλοτεχνημένες από σκιτσογράφους, εικαστικούς, γραφίστες, φοιτητές, εθελοντές, αποδέκτες των υπηρεσιών και το ατελιέ του ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ.
 • Η έκθεση αναδεικνύει διάφορες όψεις του προβλήματος της εξάρτησης αλλά και των προσπαθειών για την αντιμετώπισή του. Αποτυπώνει επίσης την ανοικτή και αμφίδρομη σχέση των «στεγνών» προγραμμάτων απεξάρτησης με την κοινωνία  μέσα από τις κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες τους, αλλά και την υποστήριξή της κοινωνίας προς το έργο των προγραμμάτων.
 • Στη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικά σεμινάρια με θέμα την απεξάρτηση σε μαθητές, γονείς και άλλους ενδιαφερόμενους.
 • Χώρος: 1ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας (Αίθουσα Τελετών) -  Λ. Βύρωνος 2 Ηγουμενίτσα Θεσπρωτία 46100, Διάρκεια: 25 - 29 Ιουνίου 2012, Ώρες λειτουργίας: Πρωί:  Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 - 13.00, Απόγευμα: Δευτέρα έως Παρασκευή 18.00 - 21.00, ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
 • Η αίθουσα της έκθεσης ήταν ευγενική παραχώρηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Για οποιαδ ήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΥ στα Ιωάννινα στα τηλέφωνα 26510 77010 και με το Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Θεσπρωτίας “ΑΡΙΑΔΝΗ” στα τηλέφωνα 26650 25140.


Απολογισμός δράσεων του Κέντρου Πρόληψης για τον μήνα Μάιο 2012

Στην διάρκεια του μήνα το Κέντρο Πρόληψης υλοποίησε προγράμματα  σε ομάδες γονέων, μαθητών, εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς επίσης και νέες δραστηριότητες, οι οποίες εκφράστηκαν στο Κέντρο Πρόληψης μετά από αιτήματα.

Συγκεκριμένα :

 • Πραγματοποιήθηκαν δύο βραχύχρονες παρεμβάσεις σε μαθητές του Α΄ Γυμνασίου Ηγουμενίτσας οι οποίες είχαν ξεκινήσεις το προηγούμενο διάστημα και έτσι ολοκληρώθηκε ο κύκλος παρεμβάσεων στο παραπάνω σχολείο.
 • Συνεχίστηκε το πρόγραμμα συμβουλευτικής το οποίο εφαρμόζεται μια φορά την εβδομάδα σε μαθητές του Α΄ Λυκείου και του ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας.
 • Μετά από αίτημα της Δ/ντριας του Α΄ Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας πραγματοποιήθηκε ομιλία σε γονείς μαθητών του σχολείου. Την ομιλία παρακολούθησαν 30 γονείς.
 • Στη διάρκεια του μήνα ξεκίνησε ο 3ος κύκλος σεμιναρίου για γονείς, πραγματοποιήθηκαν 5 συναντήσεις και το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί τον επόμενο μήνα. Στο σεμινάριο συμμετέχουν γονείς οι οποίοι παρακολούθησαν ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στα διάφορα σχολεία.
 • Μετά από συνεργασία με την υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, πραγματοποι ήθηκε διήμερο σεμινάριο εκπαιδευτικών στο οποίο συμμετείχαν δάσκαλοι και νηπιαγωγοί απ` όλο το νομό.
 • Τέλος πραγματοποιήθηκε παρέμβαση στο Τάγμα Φιλιατών μετά από αίτημα του υπεύθυνου της μονάδας.

Παπαγιάννη Άννα, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης «ΑΡΙΑΔΝΗ»


Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: «ΑΞΙΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

       Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το σεμινάριο Αγωγής Υγείας που διοργάνωσαν από κοινού η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Θεσπρωτίας/Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων και το Κέντρο Πρόληψης «ΑΡΙΑΔΝΗ» στις 28 & 29 Μαΐου 2012 με θέμα: «ΑΞΙΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ».

     Το σεμινάριο παρακολούθησαν 17 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων που ανήκουν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας εκπ/σης Θεσπρωτίας.

       Οι Αξίες Ζωής στην εκπαίδευση είναι ένα διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προωθεί τη μάθηση βασισμένη σε αξίες και θέτει την αναζήτηση για νόημα και σκοπό στην καρδιά της εκπαίδευσης.
Η έννοια των αξιών αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη σχολική ζωή, καθώς είναι η χρονική περίοδος που οι μαθητές χτ ίζουν και διαπλάθουν τις αξίες και την προσωπικότητά τους.

       Τα παιδιά πρέπει να βιώσουν τις αξίες, όχι σαν μια θεωρητική έννοια, αλλά ως συγκεκριμένες δεξιότητες που χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους, για την προσωπική τους ανάπτυξη και την ουσιαστική συνεύρεση με τους άλλους.

       Σκοπός του προγράμματος ήταν η ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα προώθησης αξιών ζω ής στο χώρο του σχολείου.

       Οι επιμέρους στόχοι του σεμιναρίου ήταν:

 1. Εισαγωγή στη φιλοσοφία της πρόληψης και στη σημασία των αξιών ζωής σ’ αυτήν
 2. Βιωματική διερεύνηση των διαφόρων αξιών
 3. Εξοικείωση με τεχνικές προσέγγισης ώστε να εφαρμοστεί το πρόγραμμα στους μαθητές.


Απολογισμός δράσεων του Κέντρου Πρόληψης για τον μήνα Απρίλιο 2012

Στην διάρκεια του μήνα υλοποιήθηκαν τα προγραμματισμένα προγράμματα πρόληψης, τα οποία ήταν σε εξέλιξη από προηγούμενο διάστημα καθώς επίσης υλοποιήθηκαν και νέες δραστηριότητες, οι οποίες εκφράστηκαν στο Κέντρο Πρόληψης από αιτήματα της σχολικής κοινότητας.

Συγκεκριμένα :

 • Πραγματοποιήθηκε η τρίτη βραχύχρονη παρέμβαση σε μαθητές του ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας με θέμα: « έφηβοι και διαδίκτυο» και έτσι ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα στο συγκεκριμένο σχολείο το οποίο είχε ξεκινήσει τον προηγούμενο μήνα.
 • Μετά από την συνεργασία με τον Διευθυντή του ΕΠΑΛ και ομάδας εκπαιδευτικών του σχολείου, οι οποίοι συμμετε ίχαν σε σεμινάριο ευαισθητοποίησης που ολοκληρώθηκε στην διάρκεια του Μαρτίου, σχεδιάστηκε πρόγραμμα συμβουλευτικής μαθητών. Δόθηκε από το σχολείο αίθουσα, έγινε ενημέρωση σε όλα τα τμήματα του ΕΠΑΛ, τυπώθηκε αφίσα προς ενημέρωση των μαθητών και πραγματοποιήθηκε ήδη η πρώτη συνάντηση. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι το πέρας του σχολικού έτους και θα υλοποιείται μια φορά την εβδομάδα.
 • Σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε παρέμβαση, σε συνεργασία με εκπαιδευτικό η οποία υλοποιεί πρόγραμμα αγωγής υγείας, σε  ομάδα 26 μαθητών από όλες της τάξεις του Γυμνασίου Σελεύκειας.
 • Μετά από αίτημα της Διευθύντριας του Λυκείου Φιλιατών υλοποιήθηκαν δύο παρεμβάσεις με θέμα το άγχος των εξετάσεων. Η πρώτη απευθύνθηκε στα δύο τμήματα των μαθητών της Γ΄ τάξης Λυκείου και η δεύτερη παρέμβαση αφορούσε ομιλία για τους γονείς .
 • Σε όλη την διάρκεια της σχολικής χρονιάς το Κέντρο Πρόληψης συνεργάζεται και στηρίζει το έργο και των νηπιαγωγών, με την μορφή εποπτείας των προγραμμάτων αγωγής υγείας που υλοποιούν. Μετά από κάλεσμα της Διευθύντριας του Νηπιαγωγείου Γραικοχωρίου πραγματοποιήθηκε ομιλία σε γονείς με θέμα αντίστοιχο με το πρόγραμμα αγωγής υγείας που υλοποιείται και αφορά την  σωστή  διατροφή των παιδιών και τον ρόλο της οικογένειας, και είχε ως στόχο την συγκέντρωση συμμετοχών από τους γονείς για την υλοποίηση σεμιναρίου.
 • Τέλος έγιναν επαφές με την υπεύθυνη αγωγής υγείας της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης με στόχο την  προετοιμασία για την υλοποίηση δράσεων σε ομάδες δασκάλων και νηπιαγωγών οι οποίες θα υλοποιηθούν στην διάρκεια του επόμενου μήνα.

Παπαγιάννη Άννα, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης «ΑΡΙΑΔΝΗ»


Απολογισμός δράσεων για τον μήνα Μάρτιο 2012

     Στην διάρκεια του μήνα και στα πλαίσια των προγραμματισμένων δράσεων του Κέντρου ολοκληρώθηκαν προγρ άμματα τα οποία είχαν ξεκινήσει το προηγούμενο διάστημα επίσης υλοποιήθηκαν νέα προγράμματα και ορισμένα από αυτά είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν τον επόμενο μήνα.

       Αναλυτικά :

 • Πραγματοποιήθηκε η τελευταία συνάντηση του σεμιναρίου για γονείς, κλείνοντας έτσι ο 2ος κύκλος των σχετικών σεμιναρίων. Τον μήνα Μάιο θα ξεκινήσει ο 3ος κύκλος.
 • Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα το οποίο ήταν σε εξέλιξη από τον προηγούμενο μήνα με μαθητές του ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας, τμήμα νοσηλευτών.
 • Υλοποιήθηκε σεμινάριο για καθηγητές το οποίο περιελάμβανε τρεις συναντήσεις.
 • Πραγματοποιήθηκαν δύο παρεμβάσεις σε τμήματα του ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας και το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί τον επόμενο μήνα.
 • Πραγματοποιήθηκε εποπτεία εκπαιδευτικού του ΕΠΑΛΗγουμενίτσας.
 • Με αφορμή την Ημέρα Κατά της Σχολικής Βίας που είναι η 6η Μαρτίου  δημοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο άρθρο και πραγματοποιήθηκαν σχετικές παρεμβάσεις σε σχολεία της Ηγουμενίτσας και των Φιλιατών.
 • Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν βραχύχρονες παρεμβάσεις σε όλα τα τμήματα του ΕΠΑΛ Φιλιατών καθώς και σε τμήματα του Λυκείου Φιλιατών με θέμα την ενδοσχολική βία.
 • Πραγματοποιήθηκαν τρεις συναντήσεις με μαθητές του Λυκείου Ηγουμενίτσας που συμμετέχουν στο projectμε θέμα «Βία στο σχολείο».
 • Πραγματοποιήθηκαν βραχύχρονες παρεμβάσεις σε έξι τμήματα του Α΄ Γυμνασίου Ηγουμενίτσας με θέμα «Ενδοσχολική βία».
 • Πραγματοποιήθηκαν επίσης παρεμβάσεις με το παραπάνω θέμα σε μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Γ΄ Δημοτικού Ηγουμενίτσας, σε μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Β΄ Δημοτικού Ηγουμενίτσας, σε μαθητές της Δ΄ τάξης και Ε΄ τάξης του Α΄ Δημοτικού Ηγουμενίτσας.
 • Επίσης πραγματοποιήθηκαν βραχύχρονες παρεμβάσεις σε μαθητές της Α΄ τάξης του Α΄ Δημοτικού Ηγουμενίτσας με θέμα «Τα συναισθήματα».
 • Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μήνα υπήρξε συνεργασία με τους Δ/ντές του Λυκείου και ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας για την εφαρμογή προγραμμάτων συμβουλευτικής που θα πραγματοποιηθεί στους μαθητές των παραπάνω σχολείων. Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκτυπώθηκαν αφίσες και έγινε ενημέρωση των μαθητών.
 • Τέλος πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην Μονάδα του ΚΕΘΕΑ Ιωαννίνων με ομάδα εφήβων.

Παπαγιάννη Άννα, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης «ΑΡΙΑΔΝΗ»


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝ

       Το Κέντρο πρόληψης «ΑΡΙΑΔΝΗ» ολοκλήρωσε την φετινή σχολική χρονιά 2 κύκλους σεμιναρίων για γονείς.

     Η ομάδα των γονέων αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ομάδες στόχου της πρόληψης στη κοινότητα, καθώς είναι εκείνη η ομάδα η οποία έχει την κύρια ευθύνη της διαπαιδαγώγησης της νέας γενιάς .

       Το παιδί μεγαλώνοντας μέσα σ την οικογένεια,  μαθαίνει να εκπαιδεύεται  με  κανόνες, να σέβεται   τις   αξίες και  την  ιεραρχία ,να αυτονομείται  σε  σχέση με  τα  άλλα μέλη της, με λίγα λόγια μαθαίνει την ζωή.

       Λίγες  δεκαετίες  πριν η  κοινότητα  έπαιζε ρυθμιστικό  καταλυτικό  ρόλο, στήριζε  την  οικογένεια. Η διευρυμένη οικογένεια, οι φίλοι και γείτονες παρείχαν ένα δίκτυο ασφάλειας για την φροντίδα και το μεγάλωμα των παιδιών αλλά και την στήριξή τους. Οι κανόνες, οι αξίες, ήταν δεδομένες και κοινές για όλα τα μέλη της κοινότητας.

       Σήμερα οι κοινωνικές αλλαγές οι οποίες συντελούνται με γοργούς ρυθμούς έχουν ανατρέψει το παραπάνω τοπίο. Οι έντονοι ρυθμοί δεν αφήνουν επαρκή χρόνο προσαρμογής των ατόμων στα νέα δεδομένα. Νέοι ρόλοι εμφανίζονται και η ανάγκη εκμάθησης και αφομοίωσης αυτών των ρόλων αφορά πλέον όλα τα μέλη της οικογένειας.  Κανόνες,  αξίες και  συμπεριφορές οι οποίες ήταν αποτελεσματικοί στο  παρελθόν  τώρα χρειάζεται  να  επαναπροσδιοριστούν  ώστε να  απαντούν στις ανάγκες της εποχής.Η  κοινωνικοοικονομική κρίση  έχει επηρεάσει  και την  σύγχρονη ελληνική  οικογ ένεια, δημιουργώντας ανάγκες  για ανακούφιση του πόνου, για μοίρασμα, για αλληλοϋποστήριξη. Και καθώς το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον δεν είναι πλέον υποστηρικτικό, όλο το βάρος της διαπαιδαγώγησης των παιδιών είναι ουσιαστικά στα χέρια των γονιών.

     Ο ρόλος λοιπόν του γονιού σήμερα, κάθε άλλο παρά εύκολος και αποσαφηνισμένος είναι. Οι γονείς βρίσκονται μετ έωροι, όπως και τα παιδιά τους, σε έναν κόσμο διαρκώς μεταβαλλόμενο, στον οποίο το μόνο σταθερό σημείο στο οποίο θα μπορούσε κανείς να βρει μια απάντηση στην αγωνία είναι ο ίδιος του ο εαυτός.

     Θεωρούμε σημαντικό να παραθέσουμε τα λόγια των ίδιων των γονιών που συμμετείχαν στο σεμινάριο:

Γράμματα γονέων

...τις Τετάρτες τα απογεύματα αρκετοί γονείς βρισκόμασταν στο Κέντρο Πρόληψης «ΑΡΙΑΔΝΗ», με κύριο θέμα συζ ήτησης, τα προβλήματα των παιδιών τρόπους αντιμετώπισης και επικοινωνίας μας μαζί τους. Καταφέραμε μέσα από τις συναντήσεις να ανταλλάξουμε απόψεις και ιδέες και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να βελτιωθούμε σαν γονείς ...στο τέλος των συναντήσεων αυτών νιώσαμε ικανοποιημένοι, εκφράσαμε συναισθήματα και σκέψεις και φεύγουμε με τις καλύτερες εντυπώσεις και με την ελπίδα ότι σύντομα θα ανοίξει νέος κύκλος συναντήσεων...

.... Ανακαλύψαμε πολλές πτυχές του εαυτού μας, πήραμε γνώσεις που είχε σαν αποτέλεσμα την καλύτερη σχέση και επικοινωνία με τα παιδιά μας. Στην εποχή μας τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Απαιτείται προσπάθεια απ` όλους μας, να είμαστε δίπλα στους εαυτούς μας και  στα παιδιά μας. Ευχή μας είναι και επιθυμία συνάμα να βρεθούμε περισσότεροι γονείς στο νέο κύκλο.....

...Τις τελευταίες επτά Τετάρτες της εβδομάδας, ήμουν στο Κέντρο Πρόληψης που βρίσκεται στην πόλη μας και ασχολείται με θέματα καθημερινά, αλλά τόσο σημαντικά που αφορούν τους γονείς, τα παιδιά και εν γένει την οικογένεια. Η δουλειά που γίνεται εκεί μας άνοιξε ένα παράθυρο προς τον εαυτό μας ώστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και εντέλει καλύτεροι γονείς φέρνοντας τα ευχάριστα μηνύματα και μέσα στην οικογένεια. Απαντήθηκαν πολλά ερωτήματα που διευκολύνουν την καθημερινότητά μας ώστε να λειτουργούν αρμονικά τα μέλη της οικογένειας....

.... Ο χρόνος που περάσαμε στο Κέντρο πρόληψης «ΑΡΙΑΔΝΗ» ήταν εποικοδομητικός Αισθανθήκαμε με το πέρας των συναντήσεων πιο δυνατοί για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων δημιουργηθούν στο μέλλον με τα παιδιά μας, με όπλο τη γνώση που πήραμε.  Ας αξιοποιήσουμε λοιπόν αυτή την δυνατότητα που έχουμε και ας το διαδώσουμε στους φίλους μας και στους γνωστούς μας.

Καλή αντάμωση λοιπόν στην ΑΡΙΑΔΝΗ !

...Γονείς τα παιδιά μας χρειάζονται.

Μην αδιαφορείτε στα προβλήματα..

Ελάτε να γίνουμε καλύτεροι γονείς και καλύτεροι άνθρωποι

Το έχουμε ανάγκη όλοι μας!

       Ο τρίτος κύκλος σεμιναρίων για γονείς θα υλοποιηθεί μετά το Πάσχα και θα  ολοκληρωθεί σε 7 συναντήσεις. Την θεματολογία θα την βγάλει η ίδια η ομάδα γονέων ώστε να αφορά τις ανάγκες τους.

     Οι γονείς που θέλουν να συμμετάσχουν θα μπορούν να δηλώνουν την συμμετοχή τους στο τηλέφωνο του Κέντρου Πρόληψης 2665025140 κατά τις πρωινές ώρες.

       Για την έναρξη του σεμιναρίου θα ενημερωθείτε εγκαίρως.


Η ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ

Σειρά δράσεων που αφορούν το φαινόμενο της σχολικής βίας

      

Το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε με σκοπό την ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων σχετικά με το φαινόμενο της σχολικής βίας στην καθιέρωση της Πανελλήνιας Ημέρας κατά της Βίας στο Σχολείο την 6η Μαρτίου.

       Το Κέντρο Πρόληψης «ΑΡΙΑΔΝΗ», ύστερα από πολυετή συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα του νομού, έχει εντάξει την τρέχουσα σχολική χρονιά στις δράσεις του θεματολογία και διδακτικά εργαλεία που αφορούν το επίκαιρο θέμα της ενδοσχολικής βίας.

       Έτσι υλοποιήθηκαν συναντήσεις με εκπαιδευτικούς με στόχο την συστηματική πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών βίας στα σχολεία.

       Θα υλοποιηθούν από την 1η Μαρτίου 2012 συζητήσεις με μαθητές του Γ΄ Δημοτικού Ηγουμενίτσας, του Α΄ Γυμνασίου Ηγουμενίτσας, του ΕΠΑΛ Φιλιατών και Λυκείου Φιλιατών, αναφορικά με το θέμα της εκδήλωσης της σχολικής βίας και τον τρόπο αντιμετώπισής της.

       Θα προβληθούν στα παραπάνω σχολεία ταινίες συναφούς θεματολογίας που ανταποκρίνονται στο ηλικιακό και γνωστικό επίπεδο των μαθητών ακολουθούμενες από σχετικές συζητήσεις και περαιτέρω δράσεις.

       Αναλαμβάνοντας λοιπόν το Κέντρο Πρόληψης «ΑΡΙΑΔΝΗ» μια σειρά δράσεων που αφορούν το φαινόμενο της σχολικ ής βίας ας σταθούμε σε μια περιγραφή αυτού του φαινομένου.

       Η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός μεταξύ των μαθητών έχει αρχίσει να γίνεται αντικείμενο προσοχής, συζήτησης και μελέτης και στην Ελλάδα. Θεωρείται πλέον κοινωνικό πρόβλημα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών που διεξάγονται σε σχολεία της χώρας.

       Ως ενδοσχολική βία ορίζεται μια κατάσταση κατά την οποία ασκείται εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική συμπεριφορά με σκοπό την επιβολή, την καταδυνάστευση και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου σε μαθητές από συμμαθητές τους, εντός και εκτός σχολείου.

       Το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού είναι σύνθετο και στην εκδήλωσή του συμβάλλει η αλληλεπ ίδραση ατομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.

     Ειδικότερα, ρόλο παίζουν τα ατομικά χαρακτηριστικά των παιδιών, τα χαρακτηριστικά του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, οι διάφορες πλευρές του σχολικού περιβάλλοντος, το ψυχολογικό κλίμα του σχολείου, οι πολιτικές του εκπαιδευτικού συστήματος, οι στάσεις των ίδιων των παιδιών, των γονέων και των εκπαιδευτικών απέναντι στη βία, ο τρόπος προβολής της βίας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και γενικότερα κοινωνικά προβλήματα που ενισχύουν τις αντικοινωνικές συμπεριφορές.

       Η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός που εκδηλώνεται μεταξύ των μαθητών έχει τις εξής μορφές : σωματική, λεκτική, ψυχολογική και κοινωνική.

       Στην Ελλάδα τα δεδομένα διαφόρων ερευνών δείχνουν ότι :

 • Το 10% - 15% των μαθητών πέφτει θύμα διαφόρων μορφών βίας στο σχολείο.
 • Οι μαθητές που ασκούν βία, δηλαδή οι θύτες, υπολογίζεται ότι ξεπερνούν το 5% του συνόλου των μαθητών.
 • Έχει παρατηρηθεί ότι τα αγόρια εμπλέκονται περισσότερο σε περιστατικά σωματικής βίας σε σύγκριση με τα κορ ίτσια, τα οποία φαίνεται να εμπλέκονται πιο συχνά σε περιστατικά λεκτικής βίας.
 • Τα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια εμπλέκονται πιο συχνά σε περιστατικά βίας, σε αναλογία 3 προς 1.
 • Τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού εκδηλώνονται με μεγαλύτερη συχνότητα στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, ενώ στο λύκειο μειώνονται.
 • Οι μισοί από τους μαθητές – θύματα βίας δεν αναφέρουν πουθενά το γεγονός, ενώ οι υπόλοιποι μισοί συνήθως το αναφέρουν σε φίλους τους και σπανιότερα στους εκπαιδευτικούς ή τους γονείς τους.

       Τα παιδιά που γίνονται θύματα εκφοβισμού και βίας είναι δυνατόν να νιώσουν έντονο άγχος και αισθήματα ανασφάλειας, να έχουν φοβίες, να παρουσιάσουν σχολική άρνηση, να απουσιάζουν συχνά από το σχολείο, να οδηγηθούν σε σχολική αποτυχία, να εμφανίσουν μαθησιακές δυσκολίες, ψυχοσωματικά προβλήματα όπως πονοκεφ άλους, πόνους στην κοιλιά, διαταραχές ύπνου, ενούρηση κ.ά. καθώς και κατάθλιψη.

       Τα παιδιά θύτες, δηλαδή αυτά που ασκούν τη βία και τον εκφοβισμό, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να απομακρυνθούν από το σχολείο, να διακόψουν την σχολική φοίτηση, να εμφανίσουν τάσεις φυγής από το σπίτι και να εξελιχθούν, σε ποσοστό που προσεγγίζει το 50% , σε ενήλικες με αντικοινωνική και παραβατική συμπεριφορά.

       Οι συνέπειες της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού στα παιδιά είναι σοβαρές και καθοριστικές για την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη και εξέλιξη. Γι` αυτό η συστηματική πρόληψη και η κατάλληλη αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας στο σχολείο είναι πολύ σημαντική.


Απολογισμός δράσεων για τον μήνα Φεβρουάριο 2012

   Στην διάρκεια του μήνα πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των δράσεων που υλοποιήθηκαν την προηγούμενη σχολική χρονιά , στοιχεία τα οποία στάλθηκαν στο ΕΚΤΕΠΝ. Παράλληλα υλοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες δράσεις όπως αυτές είναι σχεδιασμένες στο τριετές πρόγραμμα, συνεχίστηκαν τα προγράμματα που βρισκόταν σε εξέλιξη από τον προηγούμενο μήνα και τέλος απαντήθηκαν νέα αιτήματα που ήρθαν στο Κέντρο από ομάδες και συλλόγους.

         Αναλυτικά :

 • Ολοκληρώθηκε το εργαστήρι για εκπαιδευτικούς του ΣΕΠ.
 • Έκλεισε το σεμινάριο εφήβων στην Παραμυθιά το οποίο περιλάμβανε 7 συναντήσεις. Πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες συναντήσεις του σεμιναρίου γονέων. Το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί στην διάρκεια του επόμενου μήνα.
 • Πραγματοποιήθηκε η παρέμβαση για την ενδοσχολική βία στο Γυμνάσιο Λαδοχωρίου σε 25 καθηγητές. Στην παρ έμβαση συμμετείχε και ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Θεσπρωτίας. Από την παραπάνω παρέμβαση ήρθαν νέα αιτήματα στο Κέντρο Πρόληψη από την ομάδα εκπαιδευτικών β/βάθμιας εκπαίδευσης που αφορούν σεμινάριο ευαισθητοποίησης. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην διάρκεια του επόμενου μήνα.
 • Νέα αιτήματα κατατέθηκαν στο Κέντρο Πρόληψης και τον μήνα Φεβρουάριο. Αυτά αφορούσαν παρεμβάσεις σε μαθητές του ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας, εποπτεία καθηγητών σε προγράμματα αγωγής υγείας που αφορούν εξαρτήσεις, από τον σύλλογο γονέων του Β΄ Γυμνασίου Ηγουμενίτσας ομιλία με θέμα «έφηβοι και εξαρτήσεις», ομιλία σε γονείς του Α΄ Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας και τέλος από το Τάγμα Φιλιατών αίτημα για παρέμβαση στο στρατό.
 • Τα παραπάνω αιτήματα εντάχθηκαν στο πρόγραμμα δράσεων του μήνα και υλοποιήθηκαν 2 συναντήσεις με 2 τμ ήματα μαθητών του ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας, 3 συναντήσεις συνεργασίας με καθηγητές β/βάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και η ομιλία σε γονείς στο Β΄ Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας.
 • Η παρέμβαση στο στρατό προγραμματίστηκε για τον μήνα Μάιο, και η ομιλία στο Α΄ Νηπιαγωγείο τον επόμενο μήνα.
 • Η ομάδα εθελοντών του Κέντρου Πρόληψης, σκέφτηκε να αναλάβει την λειτουργία της δημοτικής βιβλιοθήκης και έγινε μια συνάντηση συνεργασίας με τον υπεύθυνο από τον Δήμο κο Κωλέτα Γιώργο προκειμένου να δρομολογηθεί η δράση.
 • Έγινε  συνάντηση με δασκάλους οι οποίοι παρακολούθησαν στην αρχή της χρονιάς σεμινάριο ευαισθητοποίησης και υλοποιούν προγράμματα αγωγής υγείας στις τάξεις τους.
 • Τέλος πραγματοποιήθηκε συνάντηση εποπτείας με τους διοικητικά και επιστημονικά υπεύθυνους από τον ΟΚΑΝ Α τους οποίους φιλοξενήσαμε στην διάρκεια του μήνα στην πόλη μας.

Παπαγιάννη Άννα, Επιστημονική Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης «ΑΡΙΑΔΝΗ»


Tο Κέντρο Πρόληψης “Αριάδνη” έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του

        

Την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του πραγματοποίησε το Κέντρο Πρόληψης Αριάδνη το Σάββατο 04 Φεβρουαρ ίου 2012 στο Εστιατόριο «Λίθος» στην Ηγουμενίτσα. Στην εκδήλωση παρεβρέθησαν μεταξύ άλλων και ο Βουλευτής Θεσπρωτίας κ. Χρήστος Κατσούρας, ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Γεώργιος Κάτσινος καθώς και οι Αντιδήμαρχοι Ηγ/τσας, ο Δήμαρχος Φιλιατών κ. Μηνάς Παππάς, ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Γραμματέας του ΔΣ του κ έντρου κ. Δηλαβέρης, ο δημοτικός σύμβουλος και πρώην Νομάρχης Θεσπρωτίας κ. Β. Γιόγιακας, ο πρώην Δήμαρχος Ηγουμενίτσας και μέλος του ΔΣ κ. Ανδρέας Νταής, o κ. Θανάσης Μπούσης εκπρόσωπος του ΦΟΗ στο κέντρο πρόληψης, ο κ. Δαυϊδ Καρυωτάκης εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ στο κέντρο πρόληψης και ο πατήρ Ευστάθιος Καλταπανίδης εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παραμυθίας κ.κ. Τίτου καί αντιπρόεδρος του ΔΣ του κέντρου, ο οποίος ευλόγησε και έκοψε την πίτα. Η νέα πρόεδρος του ΔΣ του κέντρου κ. Τίνα Μπότσαρη, καλωσόρισε τους καλεσμένους απευθύνοντας σύντομο χαιρετισμό, όπου τόνισε τους στόχους του νέου ΔΣ. Ήταν μια πρώτη εκδήλωση του κέντρου πρόληψης Αριάδνη για το νέο έτος μιας και οι στόχοι της νέας προέδρου και όλων των συμμετεχόντων είναι οι συχνές εκδηλώσεις και συζητήσεις με τους πολίτες της Θεσπρωτίας στην ιδιαίτερα δύσκολη και επικίνδυνη θα λέγαμε περίοδο που διανύουμε, όπου αυξάνονται κατακόρυφα οι ανάγκες των πολιτών για υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας και πρόληψης των εξαρτήσεων.

         Ελπίζουμε σύντομα να ξεκινήσει μια εκστρατεία ενημέρωσης και σειρά ποικίλων δράσεων από το κέντρο πρόληψης για θέματα εξαρτήσεων, όχι μόνο των ναρκωτικών, αλλά και ίσως πιο διαδεδομένων στη περιοχή μας όπως του αλκοολισμού και του τζόγου. Και να είναι σίγουροι ότι ο τοπικός τύπος θα συμβάλλει τα μέγιστα αφιλοκερδώς. Όσο για το φλουρί η εφημερίδα μας είχε την τυχερή της μια και έπεσε στον εκδότη της.  Το δώρο που συνόδευσε το φλουρί ήταν ένα υπέροχο φωτογραφικό άλμπουμ με ιστορικά στοιχεία για την Ήπειρο του Μιχάλη Αράπογλου, από τις εκδόσεις «Μίλητος» το οποίο προστέθηκε στη βιβλιοθήκη μας. Τους ευχαριστούμε θερμά.

Αναδημοσίευση από το φ. 1263 της εφημερίδας «Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι» (6/2/2012)


ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

         Το Κέντρο Πρόληψης "ΑΡΙΑΔΝΗ" σε συνεργασία με το ΚΕΣΥΠ Ηγουμενίτσας διοργανώνει “Βιωματικό εργαστήρι Σ ΕΠ". Το εργαστήρι απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό στα Γυμνάσια της Θεσπρωτίας. Θα ολοκληρωθεί σε 3 συναντήσεις εκτός ωραρίου διδασκαλίας με την εθελοντική συμμετοχή των εκπαιδευτικών.


ΑΡΧΕΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ:2018,2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012


ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ “ΑΡΙΑΔΝΗ”

Κυρά Βασιλικής 10 - Ηγουμενίτσα - Τ.Κ. 461 00 -

Τηλ.: 26650 25140 - Fax: 26650 28885- email: mithos@otenet.gr