ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΦΟΡΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ, Σχολή Γονέων, Τι είναι τα ναρκωτικά; Τι είναι εθισμός; Τι είναι εξάρτηση; Πού μπορώ να απευθυνθώ; ΑΡΘΡΑ

Σπουδαστές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

       Οι σπουδαστές, νέοι ενήλικες, βρίσκονται μακριά από την φροντίδα των γονιών τους προσπαθούν να αυτονομηθούν και να σταθούν στις δικές τους δυνάμεις. Διαχειρίζονται για πρώτη φορά την ελευθερία τους, έρχονται σε επαφή με συνομήλικους από άλλες περιοχές της Ελλάδας με διαφορετικές αντιλήψεις συνήθειες βιώματα.

       Στόχος των προληπτικών παρεμβάσεων είναι η προσπάθεια στήριξης των σπουδαστών καθώς και των ομάδων που δραστηριοποιούνται και η ενίσχυση των παραγόντων που συμβάλλουν ώστε να είναι λιγότερο ευάλωτοι σε συμπεριφορές εξάρτησης και να διαλέγουν υγιείς τρόπους ζωής και έκφρασης.

Προγράμματα που υλοποιούνται:

  • Ενημερώσεις για θέματα σχετικά με συμπεριφορές εξάρτησεις
  • Σεμινάρια ευαισθητοποίησης
  • Συμμετοχή και συνεργασία σε εκδηλώσεις που διοργανώνει το Κέντρο Πρόληψης