ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΦΟΡΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ, Σχολή Γονέων, Τι είναι τα ναρκωτικά; Τι είναι εθισμός; Τι είναι εξάρτηση; Πού μπορώ να απευθυνθώ; ΑΡΘΡΑ

Τι είναι εθισμός;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΘΙΣΜΟΣ;

     Εθισμός είναι το φαινόμενο της προοδευτικής μεταβολής της ευαισθησίας ενός βιολογικού συστήματος σε μια ουσία όταν αυτή λαμβάνεται κατ' επανάληψη σε τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται το αυτό αποτέλεσμα μόνο μετά από προοδευτική αύξηση της δόσης.

       Ο εθισμός δεν καθίσταται από όλα τα ναρκωτικά.