ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΦΟΡΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ, Σχολή Γονέων, Τι είναι τα ναρκωτικά; Τι είναι εθισμός; Τι είναι εξάρτηση; Πού μπορώ να απευθυνθώ; ΑΡΘΡΑ

Προγράμματα Πρόληψης σε Γονείς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ

 

 

         Η οικογένεια αποτελεί το βασικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης και απαρτίωσης των ανθρώπων. Οι γονε ίς έχουν την κύρια ευθύνη στο μεγάλωμα και την διαπαιδαγώγηση των παιδιών.

         Το Κέντρο Πρόληψης αφουγκραζόμενο τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς των γονιών καθώς και τις ανάγκες τους για ενημέρωση και στήριξη του γονικού ρόλου , σε συνεργασία με συλλόγους γονέων υλοποιεί προγράμματα πρόληψης για γονείς.

         Στόχος των προγραμμάτων είναι η στήριξη του γονικού ρόλου και η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογένειας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ:

  • Ανοιχτές ομιλίες με θέματα που σχετίζονται με συμπεριφορές εξάρτησης
  • Ομιλίες σε συνεργασία με συλλόγους γονέων
  • Σεμινάρια ευαισθητοποίησης γονέων
  • Σεμινάρια εκπαίδευσης γονέων με παιδιά στην εφηβεία
  • Εργαστήρια για νέους γονείς