ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΦΟΡΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ, Σχολή Γονέων, Τι είναι τα ναρκωτικά; Τι είναι εθισμός; Τι είναι εξάρτηση; Πού μπορώ να απευθυνθώ; ΑΡΘΡΑ

Προγράμματα Πρόληψης σε Εκπαιδευτικούς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

       Η σχολική κοινότητα αποτελεί το πλαίσιο μετά την οικογένεια το οποίο έχει αναλάβει την φροντίδα των παιδιών όσον αφορά την κοινωνικοποίηση την εκπαίδευση και την μόρφωση τους. Ο εκπαιδευτικός είναι ο σημαντικός ενήλικας που μπορεί να επηρεάσει την συμπεριφορά των μαθητών και να συμβάλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας τους. Αποτελεί για τους μαθητές του πρότυπο συμπεριφοράς και σημείο αναφοράς. Το Κέντρο Πρόληψης πραγματοποιεί προγράμματα τα οποία απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, σε Νηπιαγωγούς, Δάσκαλους, Καθηγητές.

       Στόχος των παρεμβάσεων είναι η στήριξη και  ενίσχυση του παιδαγωγικού τους ρόλου, ώστε να μπορούν να επηρεάζουν τους μαθητές θετικά, αξιοποιώντας νέες γνώσεις δεξιότητες και τεχνικές που βελτιώνουν το παιδαγωγικό τους έργο.

       Οι δράσεις έχουν τη μορφή των βιωματικών σεμιναρίων και της εποπτείας των εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν οι ίδιοι προληπτικά προγράμματα στους μαθητές τους.

Προγράμματα που υλοποιούνται:

  • Ενημερώσεις συλλόγων εκπαιδευτικών
  • Σεμινάρια ευαισθητοποίησης
  • Εκπαιδευτικά σεμινάρια
  • Ομαδικές και ατομικές εποπτείες  εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα Αγωγής Υγείας