ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΦΟΡΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ, Σχολή Γονέων, Τι είναι τα ναρκωτικά; Τι είναι εθισμός; Τι είναι εξάρτηση; Πού μπορώ να απευθυνθώ; ΑΡΘΡΑ

Μαθητές Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΜΑΘΗΤΕΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

         Η εφηβική ηλικία σηματοδοτείται από ραγδαίες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα ανάπτυξης. Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των εφήβων είναι η επιθυμία να αποκτήσουν νέες εμπειρίες, να πειραματιστούν σε νέες καταστάσεις αμφισβητώντας έντονα τους κοινωνικούς θεσμούς. Η συγκεκριμένη σχολική ηλικία θεωρείται η καταλληλότερη περίοδος για την εκπαίδευση σε θέματα υγείας και την περαιτέρω ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.

         Στόχος των προγραμμάτων πρόληψης είναι η εκπαίδευση των εφήβων μέσα από τις ομάδες συνομηλ ίκων καθώς και η δημιουργία πλαισίων δημιουργικής απασχόλησης όπου θα αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες που θα αποτελούν χρήσιμα εφόδια για την ενηλικίωση τους.

Προγράμματα που υλοποιούνται:

  • Αξιοποίηση των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας
  • Βραχύχρονες παρεμβάσεις ενημέρωσης μέσα στην σχολική τάξη
  • Σεμινάρια ευαισθητοποίησης εφήβων
  • Εναλλακτικά προληπτικά προγράμματα πρόληψης