ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΦΟΡΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ, Σχολή Γονέων, Τι είναι τα ναρκωτικά; Τι είναι εθισμός; Τι είναι εξάρτηση; Πού μπορώ να απευθυνθώ; ΑΡΘΡΑ

Μαθητές Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΜΑΘΗΤΕΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

       Το δημοτικό σχολείο ένας από τους πλέον κατάλληλους για την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης. Τα παιδιά βρίσκονται στην ηλικία που οικοδομούν στάσεις και αξίες ζωής και αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες.

       Στόχος των προγραμμάτων πρωτογενούς πρόληψης είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων αυτοεκτίμησης, ώστε να κάνουν λειτουργικές επιλογές και να ακολουθούν υγιείς στάσεις ζωής.

Προγράμματα που υλοποιούνται:

 • Υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας
 • Εργαστήρι δημιουργικής απασχόλησης
 • Ενημερώσεις με θεματολογία σχετική με την εξάρτηση ως συμπεριφορά στις σχολικές τάξεις.

Προληπτικό Πρόγραμμα

«Ψυχική Υγεία και Διαπροσωπικές σχέσεις» για παιδιά του δημοτικού

       Το Κέντρο Πρόληψης «ΑΡΙΑΔΝΗ» στα πλαίσια της πολύχρονης συνεργασίας του με την σχολική κοινότητα και τις ομάδες που την απαρτίζουν και αφουγγραζόμενο τις ιδιαίτερες ανάγκες των παραπάνω ομάδων ξεκινάει από τον Οκτώβριο 2012 ένα νέο προληπτικό πρόγραμμα για παιδιά που φοιτούν στην Α΄ και Β΄ τάξη του δημοτικού σχολείου. Το πρόγραμμα ονομάζεται «Ψυχική Υγεία και Διαπροσωπικές Σχέσεις» και θα απευθυνθεί στους μαθητές που φοιτούν στην Α΄ τάξη του Α΄ Δημοτικού σχολείου Ηγουμενίτσας και καθώς και στους μαθητές που φοιτούν στην Β΄ τάξη του Δημοτικού Γραικοχωρίου. Θα πραγματοποιηθεί σε 5 δίωρες συναντήσεις στα πλαίσια του ωρολόγιου προγράμματος και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των παραπάνω τμημάτων, τον κ. Στέργιο Παλοπάνη, την κ. Φρόσω Ρίζου, την κ. Σοφία Λιώλη και την κ. Ανθούλα Αλεξίου τους οποίους ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο και την διάθεση να είναι βοηθητικοί σε τέτοιου είδους προληπτικά προγράμματα.

       Για τον εκπαιδευτικό που δουλεύει με παιδιά ηλικίας έξι ως οκτώ ετών είναι σκόπιμο να μπορέσει να τα προσεγγίσει από μια άλλη οπτική γωνία, βλέποντάς τα όχι απλώς ως μαθητές αλλά και ως παιδιά με ιδιαίτερο τρόπο σκέψης και αντίδρασης. Η ηλικία αυτή στην οποία το παιδί ξεκινά την πορεία του στο δημοτικό σχολείο είναι εκείνη που θα έχει φτάσει σε ένα βαθμό ωριμότητας σε τέσσερις βασικούς τομείς : κινητική και σωματική ωριμότητας, νοητική ικανότητα, ψυχοσυναισθηματική ωρίμανση και κοινωνική δεξιότητα. Το παιδί φεύγει από το προστατευμένο περιβάλλον του σπιτιού και του νηπιαγωγείου και μεταβαίνει σε ένα περιβάλλον που προϋποθέτει συλλογική εργασία με μεγαλύτερες απαιτήσεις. Στο χρονικό αυτής της διαδρομής, κρίνεται για τα λάθη του, ανακαλύπτει τον εαυτό του μέσα από δοκιμές και πλάνες και κατακτά μια θέση στη μικρή κοινωνία που λέγεται σχολείο. Το κάθε παιδί βιώνει υποκειμενικά τη δέσμευση ένταξής του στη σχολική κοινότητα και αυτό εξαρτάται από τον τρόπο που ο εκπαιδευτικός διαχειρίζεται την προσαρμογή του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν περιορίζεται μόνο στη μετάδοση γνώσεων αλλά επεκτείνεται στην ευρύτερη ψυχική και συναισθηματική επαφή του με τον μαθητή.

     Το πρόγραμμα «Ψυχική Υγεία και Διαπροσωπικές Σχέσεις» διαπραγματεύεται τα ακόλουθα θέματα :

 • 1η συνάντηση «Ποιός είμαι ;»
 • Η πρώτη συνάντηση εστιάζει στη διαδρομή του παιδιού από την γέννηση έως σήμερα καθώς και στις έννοιες της μοναδικότητας και της αυτονομίας του κάθε παιδιού.
 • 2η συνάντηση «Πώς είμαι ;»
 • Η δεύτερη συνάντηση έχει ως στόχο να βοηθήσει το παιδί στην αποδοχή της εμφάνισής του και της διαφορετικότητάς του καθώς και να εκφράσει τα συναισθήματά του για το πώς είναι και το πώς βιώνει την διαφορετικότητά του.
 • 3η συνάντηση «Πώς με βλέπουν οι άλλοι ; - Οικογένεια»
 • Σε αυτή τη συνάντηση τα παιδιά μιλούν για την δική τους οικογένεια και έρχονται σε επαφή με τις οικογένειες των άλλων παιδιών.
 • 4η συνάντηση «Πώς με βλέπουν οι άλλοι ; - Όταν συναντώ δυσκολίες»
 • Στην συνάντηση αυτή τα παιδιά εκφράζουν τις δυσκολίες που συναντούν και τα συναισθήματα που απορρέουν από αυτές.
 • 5η συνάντηση «Πώς βλέπω εγώ τους άλλους ; - Πώς αισθάνομαι όταν….»
 • Στη συνάντηση αυτή εκπαιδευτικός και μαθητές μιλούν για τα συναισθήματα που μας δημιουργεί η επιθετικότητα αλλά και τους εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης του θυμού.

       Το πρόγραμμα «Ψυχική Υγεία και Διαπροσωπικές Σχέσεις» μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα , ώστε οι σχέσεις εκπαιδευτικού – μαθητή και συμμαθητών μεταξύ τους να γίνουν εποικοδομητκές μέσα από την κατανόηση, την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό του άλλου ως προσωπικότητα.

       Τέλος ευχαριστώ θερμά τον Δ/ντή του Α΄ Δημοτικού κ. Αθανάσιο Μπακάλη και την Δ/ντρια του Δημοτικού Γραικοχωρίου κ. Θεοδώρα Ρεντζέλου για την πολύτιμη βοήθειά τους για την υλοποίηση του προγράμματος.

Κων/να Ζιάγκου, Ψυχολόγος, Στέλεχος του Κ.Π. «ΑΡΙΑΔΝΗ»